JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-10-18] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete eller att kvalificera sig som varaktigt bosatt kan innebära att anknytningspersonen har välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd.


Bifogade filer:

Referat i mål UM 3009-18


Senast ändrad: 2018-10-18

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn