JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i migrationsmål

[2018-06-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en asylsökande anses ha skyddsskäl mot någon del av hemlandet. Den asylsökande kan därför inte hänvisas till internflykt utan att det först har skett en individuell prövning av de åberopade skyddsskälen.


Bifogade filer:

UM 16509-17


Senast ändrad: 2018-06-20

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn