JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i migrationsmål

[2018-07-03] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräcklig information i målet för att avgöra om utlänningen har gjort sig skyldig till sådan brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet som ska beaktas vid prövningen av ansökan om uppehållstillstånd.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 5523-18


Senast ändrad: 2018-07-03

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn