JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i migrationsmål

[2018-09-24] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16)


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 8834-18


Senast ändrad: 2018-09-24

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn