JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-05-09] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd kan därför inte överklagas av Migrationsverket när verket endast överklagat tillståndstiden och anser att domstolen har beviljat en tillståndstid för ett uppehållstillstånd som är längre än vad lagen medger. Skäl för resning har inte heller ansetts föreligga.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 1091-18


Senast ändrad: 2018-05-09

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn