JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar: Var ska barnet vara folkbokfört vid växelvis boende? Vad betyder t ex avstånd till dagis, syskons skolgång och koppling till ursprungsbostaden? Fyra domar betonar att en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter ska göras

[2016-01-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål 2703-15_2293-15_6816-14_3351-15


Senast ändrad: 2016-01-25