JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar om asylsökande från Syrien ska beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring

[2018-04-26] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Målen som avgjorts avser två personer som båda har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket. Båda bedömdes av Migrationsverket som alternativt skyddsbehövande medan migrationsdomstolen ansåg att de var flyktingar. Migrationsverket har överklagat migrationsdomstolens domar. Den fråga som Migrationsöverdomstolen tar ställning till är om det finns förutsättningar att bevilja flyktingstatusförklaring eller om personerna i stället ska beviljas alternativ skyddsstatusförklaring. Frågan om uppehållstillstånd behandlas inte.

I det ena målet har Migrationsöverdomstolen bedömt att landinformationen ger stöd för att en man från Syrien, vars hus bränts ned av oppositionen eftersom familjen uppfattades stödja regimen och som flyttat från ett oppositionskontrollerat område till ett regimkontrollerat, tillhör en särskild riskgrupp. Mannen anses ha gjort sannolikt att han hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning och har därför rätt till flyktingstatusförklaring.

I det andra målet har Migrationsöverdomstolen uttalat att det av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats drastiskt av den pågående konflikten i Syrien men att förhållandena för kvinnor också skiljer sig markant mellan olika områden och att utsattheten i regimkontrollerat område styrs av kvinnans profil. En kvinna som kommer från ett regimkontrollerat område och som inte har någon särskild riskprofil har inte beviljats flyktingstatusförklaring utan alternativ skyddsstatusförklaring.

 


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 1970-17 Referat i mål nr UM 2189-17


Senast ändrad: 2018-04-26