JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed vid ett värderingsuppdrag

[2018-02-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten har bedömt att en fastighetsmäklare i samband med ett värderingsuppdrag inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.

 

Kammarrätten har avgjort ett mål avseende disciplinpåföljd enligt fastighetsmäklarlagen. I domen bedömer kammarrätten att en fastighetsmäklare som utför ett värderingsuppdrag har att följa god fastighetsmäklarsed och att för det fall fastighetsmäklaren inte följt god fastighetsmäklarsed kan en disciplinpåföljd påföras. I målet bedömer kammarrätten att fastighetsmäklarens agerande inte stått i strid med god fastighetsmäklarsed och därför upphäver domstolen varningen.

 


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5481-17


Senast ändrad: 2018-02-19

För mer information kontakta:

Eva Östman Johansson
kammarrättsråd
08-561 693 64

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84