JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En kommuns beslut att förbjuda försäljning av ett kosttillskott med för hög D-vitaminhalt var riktig

[2017-05-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade i mars 2015 att förbjuda ett företag att sälja ett kosttillskott som gav en dygnsdos 125 mikrogram D-vitamin. Nämnden beslutade samtidigt att företaget skulle återkalla produkten från marknaden. Länsstyrelsen och förvaltningsrätten avslog företagets överklagande.

Kammarrätten anser att nämnden varit behörig myndighet och haft laglig grund för att besluta om ingripande. Med hänsyn till att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, fastställt högsta säkra dygnsdosen för D-vitamin till 100 mikrogram, och med beaktande av den försiktighetsprincip som gäller inom livsmedelsområdet, anser kammarrätten att kosttillskottet inte kan anses säkert som livsmedel. Åtgärderna att förbjuda försäljning av kosttillskottet och att kräva att det dras tillbaka från marknaden är enligt kammarrätten proportionerliga. Kammarrätten avslår därför överklagandet.

Kammarrätten är inte enig. En ledamot anser dels att nämnden saknat formella förutsättningar för sitt beslut, dels att de beslutade åtgärderna varit oproportionerliga. 


Följ kammarrätten på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn


Bifogade filer:

Dom i mål nr 397-16


Senast ändrad: 2017-05-11

För mer information kontakta:

Pia Cedermark
Kammarrättsråd
08-561 690 04

Eva Gullfeldt
Kammarrättsråd
08-561 692 61

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07