JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ett beslut att utvisa en utlänning verkställs när han eller hon lämnar Sverige

[2016-01-04] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Ett beslut att utvisa en utlänning verkställs när han eller hon lämnar Sverige. Om utlänningen varit förvarstagen i samband med verkställighetsförfarandet upphävs beslutet om förvar de facto när utvisningsbeslutet verkställs. Om utlänningen återvänder till Sverige och det fattas ett nytt beslut om förvar är det detta senare beslut som är bärare av tvångsåtgärden.


Bifogade filer:

Referat mål UM 9690-14


Senast ändrad: 2016-01-04