JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsskatten för vindkraftverk inte högre än 0,2 procent

[2018-05-18] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten har i en dom bedömt att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent.

Kammarrätten går därmed emot Skatteverkets uppfattning att skatten i vissa fall ska tas ut med en högre procentsats. Domen innebär att skatten för det klagande vindkraftföretaget sänks.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 1856-17


Senast ändrad: 2018-05-18

För mer information kontakta:

Fredrik Hammarström
kammarrättsråd
08-561 694 17

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84