JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Filialers rätt till avdrag för ränta

[2017-06-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten har i dag meddelat fyra domar rörande utländska bolags filialer i Sverige. Målen gäller rätten till avdrag för ränta vid köp av andelar i dotterbolag.

 

I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att bolagen inte har rätt till de yrkade avdragen samt att bolagen ska betala skattetillägg. De till kammarrätten överklagade domarna ändras därför inte.

 


Bifogade filer:

Dom i mål 909-16 m.fl. Dom i mål 370-16 m.fl. Dom i mål 2385-16 m.fl. Dom i mål 1089-15 m.fl.


Senast ändrad: 2017-06-16

För mer information kontakta:

Maria Ringvall
Kammarrättsråd
08-561 694 25

Anders Jonsson
Kammarrättsråd
08-561 693 55