JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en person enbart pga att en familjemedlem har beviljats uppehållstillstånd som flykting, utan det måste alltid göras en individuell bedömning av risken för förföljelse

[2015-12-02] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Referat mål UM 9720-14


Senast ändrad: 2015-12-02