JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fråga om det finns särskilda skäl för att inte förordna det offentliga biträde som utlänningen önskat

[2017-11-15] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särskilda skäl för att frångå en utlännings önskemål om att ett visst offentligt biträde ska förordnas.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM8311-17


Senast ändrad: 2017-11-15

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn