JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fråga om ersättning för tolkutlägg

[2017-11-22] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg ska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. Ersättning för utlägg avseende tolkkostnader som uppdraget har krävt måste åtminstone ersättas med det belopp som motsvarar minsta bokningsbara tolktid.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM8836-17


Senast ändrad: 2017-11-22

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn