JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Frister för förvar enligt Dublinförordningen

[2017-12-07] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet, får förvaret bestå i högst två månader. Den omständigheten att den asylsökande inte själv begärt att överföringsbeslutet ska inhiberas hindrar inte att sökanden kan hållas i förvar i ytterligare sex veckor från dagen då inhibitionsbeslutet hävs.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM6209-15


Senast ändrad: 2017-12-07

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn