JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

[2018-02-08] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen.

Kammarrätten meddelade den 21 december 2017 (mål nr 5986-15 m.fl.) en dom i frågan om avdragsrätt vid försäljning av aktier i dotterbolag efter HFD:s nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen (mål nr 5311­--5312-15, se HFD:s hemsida). Kammarrätten biföll i målet från den 21 december bolagets överklagande. Skatteverket har uttalat att verket avser att överklaga domen till HFD, dnr: 202 29473-18/111.

 

Kammarrätten dömer nu i ytterligare två mål med samma frågeställning. I det ena målet (mål nr 6117-16 m.fl.) bifaller kammarrätten bolagets överklagande samt uttalar sig även, med direkt hänvisning till EU:s mervärdesskattedirektiv, att någon begränsning av avdragsrätten enligt 8 kap. 13 § mervärdesskattelagen inte ska ske till följd av aktieförsäljningen.  I det andra målet (mål nr 5415-16) gör kammarrätten bedömningen att förutsättningarna för avdragsrätt inte är uppfyllda och avslår därför bolagets överklagande.

 


Bifogade filer:

Mål nr 5986-15 m.fl. Mål nr 6117-16 m.fl. Mål nr 5415-16


Senast ändrad: 2018-02-08

För mer information kontakta:

Mikael Åberg
Kammarrättsråd
08-561 690 16