JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB

[2018-01-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB med över 100 miljoner kronor för bl.a. koncernintern försäljning av produkter hänförliga till varumärket Absolut Vodka.

 

 

Efter revision hos The Absolut Company AB har Skatteverket genom eftertaxering höjt bolagets inkomst av näringsverksamhet med ca 247 miljoner kronor och påfört bolaget skattetillägg med 40 procent av skatten på höjningen. Skatteverket ansåg att bolaget, genom att sälja Absolut Vodka för billigt och att köpa distributionstjänster för dyrt av sitt amerikanska dotterbolag har undandragit intäkter från beskattning i Sverige.

 

Efter att bolaget överklagat till Förvaltningsrätten i Stockholm har Skatteverket i nytt omprövningsbeslut den 28 maj 2014 satt ned eftertaxerat belopp med ca 84 miljoner kronor samt sänkt underlaget för skattetillägg med motsvarande belopp. I dom den 7 januari 2016 upphävde förvaltningsrätten Skatteverkets beslut att eftertaxera bolaget.

Efter överklagande från Skatteverket har kammarrätten nu beslutat att upphäva förvaltningsrättens dom och att fastställa Skatteverkets beslut den 28 maj 2014 med de ändringar att höjningen av inkomst av näringsverksamhet för The Absolute Company AB ska omräknas till SEK med den genomsnittliga valutakursen för USD för år 2007 samt att skattetillägget, på grund av oskäligt lång handläggningstid, ska sättas ned till hälften. Bolaget beviljas även viss ersättning för ombudskostnader.

 


Bifogade filer:

Mål nr 1610-16


Senast ändrad: 2018-01-16

För mer information kontakta:

Madeleine Josefsson
tf. kammarrättsassessor
08-561 690 24

Roger Olausson
informatör
08-561 686 18

Målnummer:

1610-16