JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten ger Allra prövningstillstånd

[2017-03-24] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten beslutar att inhibera Pensionsmyndighetens beslut avseende Allra Asset Management S.A. (Allra). Allra beviljas även prövningstillstånd.

Pensionsmyndigheten beslutade att:

  • Allras fonder skulle avregistreras
  • samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra skulle sägas upp

En följd av beslutet är att fondinnehavet ska avvecklas. 

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som ansåg att Pensionsmyndighetens beslut inte var överklagbart. Överklagandet avvisades därför. 

Allra överklagade förvaltningsrättens avgörande till kammarrätten och yrkade inhibition. 

Kammarrätten anser att det finns skäl att i avvaktan på en slutlig prövning inhibera Pensionsmyndighetens beslut. 

Kammarrätten meddelar även prövningstillstånd i målet vilket innebär att Pensionsmyndigheten kommer att få möjlighet att bemöta de argument Allra fört fram i målet innan kammarrätten tar slutlig ställning till om Pensionsmyndighetens beslut varit överklagbart.

 


Bifogade filer:

Beslut i mål nr 1684-17


Senast ändrad: 2017-03-24

För mer information kontakta:

Eva Blomqvist
Informatör
070-520 21 32

Marie Jönsson
Lagman
08-561 693 57

Mikael Åberg
Kammarrättsråd
08-561 690 16