JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten godkänner skyddsjakt på skarv

[2017-05-15] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Länsstyrelsen har utrett vilka områden i skärgården som är särskilt viktiga för fågelbeståndet och inte beviljat skyddsjakt där. Det konstaterar kammarrätten i dagens dom där skyddsjakt i fem områden i Stockholms skärgård godkänns. Tiden för skyddsjakt har dock passerats.

Naturvårdsverket beslutade förra året om skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård. Beslutet överklagades av Stockholms Ornitologiska Förening som bl.a. anser att jakten riskerar att störa häckande havsörn. När målet överklagades till kammarrätten hade tiden för skyddsjakt gått ut men föreningen hänvisade bland annat till betydelsen att för framtida beslut om skyddsjakt på skarv få klarlagt hur skyddsjakten förhåller sig till risken för att störa häckande havsörn.

Kammarrätten konstaterar i sin dom att länsstyrelsen har utrett vilka områden i skärgården som är särskilt viktiga för fågelbeståndet och inte beviljat skyddsjakt i de viktigaste fågelområdena. Kammarrätten instämmer också i förvaltningsrättens bedömning att länsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort rimliga avvägningar vad gäller tidpunkten för skyddsjakt.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 8675-16


Senast ändrad: 2017-05-15

För mer information kontakta:

Hases Per Sjöblom
f.d. lagman
08-561 690 55

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07