JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning. En kommun har haft rätt att ge bidrag till ideella organisationer som stöder EU-migranter i kommunen

[2016-10-05] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål nr 1619-16


Senast ändrad: 2016-10-05

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn