JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten skriver av mål som rör Allra

[2017-05-05] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten har i dag skrivit av målet där Allra Asset Management S.A. överklagat ett beslut från förvaltningsrätten som bl.a. rörde Pensionsmyndighetens avregistrering av Allras fonder från fondtorget. Detta innebär att kammarrätten inte kommer att pröva sakfrågan i målet. Målet skrivs av eftersom Allra har återkallat sitt överklagande.

Senast ändrad: 2017-05-05

För mer information kontakta:

Daniel Sjölund
Kammarrättsråd
08-561 690 14

Mikael Åberg
Kammarrättsråd
08-561 690 16

Eva Blomqvist
Informatör
0705-20 21 32