JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kommanditdelägare fr annat EU-land är ej egenföretagare, kan inte folkbokföras i Sverige

[2017-01-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

För att en person från ett annat EU-land ska ha uppehållsrätt i Sverige som egenföretagare krävs att personen utövar verksamheten självständigt och på eget ansvar. En kommanditdelägare har inte behörighet att företräda bolaget och inte, om inte något annat har avtalats, rätt att de del av förvaltningen av bolaget samt har ett begränsat ansvar för bolagets skulder. En kommanditdelägare kan därför inte ses som egenföretagare och har därmed inte uppehållsrätt i Sverige på den grunden, varför personen inte kan folkbokföras i Sverige.


Bifogade filer:

Dom i mål 8886-15


Senast ändrad: 2017-01-13