JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kungsleden AB och Kungsleden Fastighets AB beskattas för en kapitalvinst om drygt 3,6 miljarder kr

[2015-12-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har i två domar i dag kommit fram till att Kungsleden AB och koncernbolaget Kungsleden Fastighets AB ska beskattas för en kapitalvinst om sammanlagt drygt 3,6 miljarder kr.

Två bolag inom Kungsledenkoncernen sålde fyra handelsbolag till ett externt bolag. I handelsbolagen paketerades 172 fastigheter. Vid försäljningen uppkom en kapitalvinst som Skatteverket beskattade Kungsleden AB och koncernbolaget Kungsleden Fastighets AB för. Besluten överklagades.

Kammarrätten anser i två domar att Skatteverket gjorde rätt som beskattade bolagen för kapitalvinsten. Domstolen har i domarna slutligt bestämt kapitalvinsten till sammanlagt 3 603 817 116 kr. Bolagen ska även betala skattetillägg.Följ Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn


Bifogade filer:

Dom i mål 4927-14 Dom i mål 4928-14


Senast ändrad: 2015-12-16

För mer information kontakta:

Jerry Eriksson
Kammarrättslagman
08-561 692 44

Kaj Håkansson
Kammarrättsråd
08-561 692 17

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07