JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål återförvisas - nämndeman uppges ha sovit

[2017-04-05] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

I ett mål uppger den ena parten att en nämndeman sovit under en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Kammarrätten visar målet åter till förvaltningsrätten för ny prövning inklusive ny muntlig förhandling.


Bifogade filer:

Beslut i mål 591-17


Senast ändrad: 2017-04-05