JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsöverdomstolen: Barnfamilj ska inte överföras till Ungern #migjuridik

[2016-07-01] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen har i en dom i dag beslutat att en barnfamilj inte ska överföras till Ungern. Deras asylansökningar ska istället prövas i Sverige. Domen rör frågan om överföring av en barnfamilj till Ungern enligt Dublinförordningen, dvs den förordning som säger att en person som flyr till Europa ska söka asyl i det första säkra land personen kommer till.

Migrationsöverdomstolen anser att de brister som finns i asylförfarande och i mottagningsvillkor i Ungern inte är av det slaget att det finns skäl att anta att det råder sådana systematiska brister som medför att familjen riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling vid en överföring dit.

Däremot konstaterar Migrationsöverdomstolen att den i målet aktuella barnfamiljen riskerar att sändas vidare till Serbien. Det kan därför komma att dröja länge innan de får sina skyddsskäl prövade och dessutom riskerar de att placeras i förvar under lång tid innan överföringen kan ske. Detta kan inte anses förenligt med principen om barnets bästa. Eftersom det inte i nuläget går att överföra familjen till Ungern bör prövningen av deras asylansökningar istället ske i Sverige. En domare var skiljaktig och ansåg att familjen kan överföras till Ungern.Följ Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen på Twitter, @KammarrattSthlm, och LinkedIn.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 1859-16


Senast ändrad: 2016-07-01

För mer information kontakta:

Anita Linder
kammarrättslagman
08-561 694 52

Eva Edwardsson
kammarrättsråd
08-561 690 49

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07