JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen kan inte överklagas

[2017-01-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får inte överklagas eftersom det inte är fråga om ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 9122-16


Senast ändrad: 2017-01-20