JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Östrogenprodukt omfattas inte av läkemedelsförmånerna

[2016-02-10] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Läkemedlet Vagifem vaginaltablett 10 µg ska inte längre ingå i läkemedelsförmånerna. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag, och ändrar därmed inte Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut. Detta eftersom läkemedlet inte har visats vara kostnadseffektivt i förhållande till andra likvärdiga läkemedel som finns tillgängliga på marknaden, och som är subventionerade.

Vagifem vaginaltablett 10 µg är avsett för behandling av besvär som kan uppstå hos kvinnor i och efter övergångsåldern, och ingick tidigare i läkemedelsförmånerna (högkostnadsskyddet). I juni 2013 beslutade dock Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att utesluta läkemedlet ur förmånerna eftersom det inte ansågs kostnadseffektivt i förhållande till behandling med vaginalkräm respektive vagitorium. Behandlingen med läkemedlet kostar över tre kronor per dygn, vilket ska jämföras med andra behandlingsalternativ som kostar något under respektive något över en krona per dygn.

Kammarrätten i Stockholm har nu kommit till samma slutsats som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Domstolen anser att läkemedlet i och för sig har vissa fördelar i förhållande till vaginalkräm och vagitorium när det gäller användarvänlighet, bekvämlighet och hygien. Eftersom det inte har kommit fram att läkemedlet även har medicinska fördelar i förhållande till andra behandlingsalternativ anser kammarrätten dock att kostnaderna för att subventionera läkemedlet, som är ungefär tre gånger så dyrt som alternativen, inte framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Domen innebär att de kvinnor som är i behov av östrogenbehandling kan välja något av de läkemedel som ingår i förmånssystemet och därmed är subventionerade eller betala fullt pris för det aktuella läkemedlet.


Bifogade filer:

Dom i mål 6910-14


Senast ändrad: 2016-02-10

För mer information kontakta:

Fredrik Hammarström
kammarrättsråd
08-561 694 17

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07