JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Påminnelseavgifter inte oproportionerliga

[2017-05-26] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Centrala studiestödsnämnden har under åren 2012–2015 påfört en person totalt 47 påminnelseavgifter avseende ett stort antal uteblivna delbetalningar av studielån och annuitetslån. Kammarrätten har kommit fram till att påminnelseavgifterna har haft författningsstöd och att de inte står i strid med proportionalitetsprincipen.


Bifogade filer:

Dom i mål 5404-16


Senast ändrad: 2017-05-26