JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

[2017-12-05] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Senast ändrad: 2017-12-05

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn