JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Scania Bus Financing och Scania Trucks & Buses får inte göra avdrag för förluster som ett uppköpt utländskt företag gjort före köpet

[2016-03-15] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att Scania Bus Financing AB och Scania Trucks & Buses AB inte kan göra avdrag för förlust som uppstått i en utländsk delägarbeskattad juridisk person, Oerstedt LLP, innan den förvärvats av Scaniabolagen. Detta eftersom Oerstedts ägare när förlusten uppstod inte var skattskyldiga i Sverige och därför inte omfattades av svensk beskattning.

Scaniabolagen förvärvade Oerstedt i september 2011. Oerstedt hade före Scaniabolagens förvärv gjort en förlust på en råvaruoption. Bolagen gjorde avdrag för förlusten i sina deklarationer. Skatteverket nekade bolagen avdrag och förvaltningsrätten ansåg också att det saknades rätt till avdrag.

Kammarrätten anser att det följer av allmänna principer att intäkter och utgifter i en utländsk juridisk delägarbeskattad person inte omfattas av svensk beskattning före det att skattskyldighet för verksamheten har uppkommit i Sverige. Kammarrätten menar att skattskyldigheten uppkom först när Scaniabolagen köpte Oerstedt. Eftersom förlusten på råvaruoptionen uppstått före köpet, nekas bolagen avdrag.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 8907-14 Dom i mål nr 8908-14


Senast ändrad: 2016-03-16

För mer information kontakta:

Erla Björg Thorisdottir
tf. assessor
08-561 693 46

Eva Blömqvist
informatör
08-561 690 07