JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i mål om svenskt medborgarskap

[2015-11-12] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En utlänning, som har en skuld till det allmänna, ansöker om svenskt medborgarskap (naturalisation). Fråga om han har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. (UM 7390-15)

Senast ändrad: 2015-11-12