JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i migrationsmål

[2016-09-22] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om graden av medverkan för att en person ska anses ha ett individuellt ansvar för sådana brott som avses i 4 kap. 2 b § första stycket 1 och 3 och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller annan skyddsbehövande, och om så är fallet, fråga om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan vägras. (Mål nr UM 3787-16)

Senast ändrad: 2016-09-22