JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i migrationsmål

[2017-08-02] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om det vid förordnande av offentligt biträde föreligger särskilda skäl att frångå den enskildes önskemål om visst biträde. (UM 8311-17)

Senast ändrad: 2017-08-02

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn