JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Prövningstillstånd i migrationsmål

[2018-08-01] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Migrationsdomstolen i Malmö respektive Stockholm har i de överklagade domarna, efter lagprövning, funnit att lagen i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet inte får tillämpas. Målen kommer nu att prövas av Migrationsöverdomstolen.

Målen kommer att handläggas med förtur och arbetet är påbörjat.

Senast ändrad: 2018-08-01

För mer information kontakta:

Erik Hjulström
kammarrättsråd
08-561 692 48

Karin Benson
kammarrättsråd
08-561 690 13

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84/686 18