JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i migrationsmål

[2016-12-14] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om förälders asylansökan om uppehållstillstånd kan avvisas enligt 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716), när den andra förälderns ansökan har avvisats på samma grund samtidigt som deras gemensamma barn har beviljats flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd i Sverige (UM 8008-16)

Senast ändrad: 2016-12-14

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn