JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i migrationsmål

[2016-12-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om en asylansökan kan avvisas på grund av att sökanden har en maka som är medborgare i Kanada och därför kan sändas dit enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen (2005:716) (UM 8098-16)

Senast ändrad: 2016-12-27