JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i migrationsmål

[2017-03-08] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om tredjelandsmedborgare med permanent uppehållsrätt kan utgöra anknytningsperson enligt 5 kap.3 och 3 a §§ utlänningslagen. (Mål nr UM 9280-16, UM 9281-16)

Senast ändrad: 2017-03-08