JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Remissvar: Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

[2018-09-07] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrättens svar på remissen Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20).

Senast ändrad: 2018-09-07

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn