JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen

[2019-02-14] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen.

 

Två personer har ansökt om resning sedan de nekats uppehållstillstånd för gymnasiestudier. I båda fallen har migrationsdomstolen ansett att personerna ska ha styrkt sin identitet för att beviljas uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Domarna är från tiden efter det att den s.k. gymnasielagen började gälla 1 juli 2018 men före Migrationsöverdomstolens domar som klargjorde att det inte finns något hinder att tillämpa det sänkta beviskravet rörande identitet och att beredningskravet i lagstiftningsärendet uppfyllts.

 

 

 

Eftersom det inte finns något hinder att bevilja uppehållstillstånd för gymnasiestudier p.g.a. att identiteten inte är styrkt, grundar sig de två överklagade domarna på sådan felaktig rättstillämpning som utgör grund för resning. Målen sänds därför tillbaka till migrationsdomstolen för ny prövning.

 


Bifogade filer:

Beslut i mål nr UM 21194-18


Senast ändrad: 2019-02-14

För mer information kontakta:

Hanna Kristiansson
kammarrättsråd
08-561 692 88

Daniel Sjölund
kammarrättsråd
08-561 690 14

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07