JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rev byggnader för att uppföra Stockholmsarenan (Tele2 Arena) - får göra avdrag för värdeminskning och utrangering

[2017-12-21] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ingår i en bolagskoncern som ägs av Stockholms Stad. Bolaget har haft i uppdrag att utveckla Globenområdet vilket bl.a. inneburit uppförande av nuvarande Tele2 Arena. Domen innebär att bolaget får göra avdrag för värdeminskning och utrangering för byggnader som gett plats åt arenan.

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 72) har tidigare förklarat att bolaget i princip har rätt att göra avdrag för värdeminskning och utrangering för byggnader som gett plats åt arenan förutsatt att byggnaderna har ett anskaffningsvärde.

 

Kammarrättens dom innebär att byggnaderna har ett anskaffningsvärde och att det inte finns skäl att justera anskaffningsvärdena med stöd av 19 kap. 12 eller 14 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

 

 

 


Bifogade filer:

Mål nr 2300-16 m.fl.


Senast ändrad: 2017-12-21

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn