JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

[2017-04-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Domarna gäller personer som har varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgrupper med samlingsnamnen Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton.

De domar som gäller Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna i stället för som inkomst av kapital. Domarna som avser IK och Nordic Capital innebär att inkomsten för flertalet av personerna i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Domarna innebär i huvudsak att kammarrätten bifaller Skatteverkets eller allmänna ombudets yrkanden medan flertalet av de enskilda får avslag på sina yrkanden. Eftersom fonderna, ägarförhållandena i bolagen och personernas funktioner skiljer sig är utgången i målen olika.

 


Bifogade filer:

Altor EQT EQT IK Litorina Nordic Capital Nordic Capital Segulah Triton


Senast ändrad: 2017-04-27

För mer information kontakta:

Marie Jönsson
Kammarrättslagman
08-561 693 57

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07

Frågor rörande Altor, Litorina och Segulah
Fredrik Hammarström
Kammarrättsråd, 08-561 694 17

Frågor rörande EQT
Kaj Håkansson
Kammarrättsråd, 08-561 692 17

Frågor rörande IK
Cecilia Silfverhjelm
Kammarrättsråd, 08-561 692 45

Frågor rörande Nordic Capital
Margareta Krüll
Kammarrättsråd 08-561 694 47

Frågor rörande Triton
Annika Brickman
f.d. justitieråd, 08-561 692 03