JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

SJ:s upphandling av städtjänster omfattades inte av reglerna om offentlig upphandling

[2015-06-04] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat dom i mål 603-604-14 mellan Konkurrensverket och SJ avseende upphandlingsskadeavgift.

Bakgrunden var den att SJ hade upphandlat städtjänster utan att iaktta reglerna om offentlig upphandling.  Konkurrensverket yrkade att SJ skulle åläggas att betala upphandlingsskadeavgift med sammanlagt 8 500 000 kronor för att ha brutit mot bestämmelserna i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Kammarrätten konstaterar, i likhet med förvaltningsrätten, att SJ i detta sammanhang inte utför sådan verksamhet att LUF är tillämplig och avslår därför Konkurrensverkets överklagande.

Senast ändrad: 2015-06-04

För mer information kontakta:

Magnus Ekman
Kammarrättslagman
08-561 693 66

Målnummer:

603-604-14