JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sju mellansvenska landstings upphandling av dosdispenseringstjänster är ett ramavtal; avtalets löptid bryter mot reglerna i lagen om offentlig upphandling

[2016-03-29] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål nr 7754-15


Senast ändrad: 2016-03-29