JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skånska kommuner får inte köpa avfallshanteringstjänster från Sysav AB utan föregående annonsering

[2017-03-23] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

De 13 skånska kommuner som är delägare i Sysav AB, som bl.a. arbetar med avfallshantering, får inte köpa avfallshanteringstjänster av bolaget utan föregående annonsering.

Kammarrätten anser att Konkurrensverket dels haft behörighet, dels haft fog för att fatta ett tillsynsbeslut som innebär att det inte fanns förutsättningar för kommunerna att med stöd av den s.k. in house-regeln i lagen om offentlig upphandling köpa avfallshanteringstjänster av Sysav AB utan föregående annonsering. Om ett kommunaltägt bolag enbart har en marginell del av sin verksamhet som riktas mot andra än ägarkommunerna kan dessa med stöd av in house-regeln köpa tjänster utan föregående annonsering. Kammarrätten anser att den verksamhet som Sysav AB bedriver gentemot andra än ägarkommunerna inte är av marginell karaktär.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 4167-16


Senast ändrad: 2017-03-23

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn