JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stockholms läns landsting får utestänga anbudsgivare från vidare förhandlingar i IT-tjänstupphandling

[2017-03-23] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av drift- och förvaltningstjänster av IT-system. Under förfarandets gång har landstinget utestängt en anbudsgivare från vidare förhandlingar.

Kammarrätten anser att landstinget har iakttagit principerna om transparens och likabehandling. Landstinget anses även ha haft tillräckligt underlag för beslutet. Det är första gången som en kammarrätt prövar bestämmelsen om successiva steg inom lagen om offentlig upphandling.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 4246-16


Senast ändrad: 2017-03-23

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn