JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stora delar av planerad bebyggelse runt Mikaelskyrkan i Uppsala kräver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen

[2017-01-10] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Hela Mikaelsplan i Uppsala är inte kyrkotomt, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Istället är den mark som Mikaelskyrkan fick 1974 en naturlig kyrkotomt. Dessutom ingår en allé som leder till kyrkan. Domen rör tillstånd för uppförande av flerbostadshus och lokaler för förskola och andra verksamheter i centrala Uppsala. Målet återförvisas till länsstyrelsen för ny handläggning.

Kammarrätten har i dag meddelat dom i mål mellan Uppsalahem AB och Länsstyrelsen i Uppsala län. Målet rör frågan om tillstånd enligt kulturmiljölagen. Uppsalahem vill bygga flerbostadshus och lokaler för förskola och andra verksamheter inom området Mikaelsplan i centrala Uppsala.

Såväl länsstyrelsen som förvaltningsrätten ansåg att hela Mikaelsplan är kyrkotomt. Kammarrätten delar inte denna bedömning bl.a. eftersom vegetationen runt kyrkan inte ger stöd för att hela parken ska anses vara kopplad till kyrkobyggnadens funktion och miljö. Den mark som styckades av 1974, när Mikaelskyrkan fick en egen tomt, är en naturlig avgränsning av kyrkotomten, menar domstolen som även anser att en allé som leder till kyrkan ingår i kyrkotomten.

För stora delar av den planerade bebyggelsen krävs därmed inte tillstånd enligt kulturmiljölagen. Det betyder att frågan om tillstånd är en helt annan än den som prövades av länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Ärendet visas därför åter till länsstyrelsen.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 2417-16


Senast ändrad: 2017-01-11

För mer information kontakta:

Christina Westerling
Kammarrättsråd
08-561 690 48

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07