JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Sverigedemokratisk ungdom nekas statsbidrag

[2018-01-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm avslår Sverigedemokratisk ungdoms överklagande om att tilldelas statsbidrag.

Sverigedemokratisk ungdom, SDU, ansökte om statsbidrag för 2017 hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan avslogs liksom SDU:s överklagande till förvaltningsrätten. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att förbundet inte har visat att det i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Sverigedemokratisk ungdom får därför inte statsbidrag för 2017. (SDU var fram till 2015 Sverigedemokraternas ungdomsparti).


Bifogade filer:

Dom i mål nr 3762-17


Senast ändrad: 2018-01-30

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn