JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Taxichaufförer som kört för UberPop får behålla taxilegitimation

[2017-10-04] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

De två förarna med giltiga taxiförarlegitimationer ingick avtal med ett företag som förmedlade körningar genom UberPop och tog emot betalande passagerare genom tjänsten. Förarna dömdes till dagsböter i allmän domstol och på grund av detta återkallade Transportstyrelsen förarnas taxiförarlegitimationer. Kammarrätten i Stockholm anser dock att det räcker med att varna taxiförarna.

De två förarna dömdes i allmän domstol till dagsböter för att ha bedrivit taxiverksamhet utan att ha taxitrafiktillstånd. De hade ingått avtal med det företag som förmedlade körningar genom UberPop och därefter kört betalande passagerare som de fått kontakt med via tjänsten. Transportstyrelsen beslutade att på grund av de fällande domarna återkalla förarnas taxiförarlegitimationer i tre år.

Besluten överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som i det ena fallet avslog överklagandet och i det andra ersatte återkallelsen med en varning. Transportstyrelsen och en av förarna överklagade till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten skriver att det finns skäl att ifrågasätta förarnas lämplighet som taxiförare mot bakgrund av de brott de dömts för i allmän domstol. Med hänsyn bland annat till att det inte framkommit att körningarna utförts på ett sätt som inneburit fara för passagerarnas säkerhet anser dock kammarrätten att det inte är nödvändigt att återkalla legitimationerna. I stället är det tillräckligt att förarna får var sin varning.


Bifogade filer:

Mål nr 2154-17 Mål nr 2351-17


Senast ändrad: 2017-10-04

För mer information kontakta:

Rolf Bohlin
kammarrättsråd
08-561 694 18

Klas Granlund
tf. kammarrättsassessor
08-561 692 88

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84

Målnummer:

Mål nr 2154-17, 2351-17