JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Trots allvarlig skada på skog är förutsättningarna för skyddsjakt inte uppfyllda

[2017-02-28] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Trots allvarlig skada på skog är förutsättningarna för skyddsjakt inte uppfyllda. Klaganden har inte visat att det inte har funnits annan lämplig lösning än skyddsjakt. Kammarrätten har även bedömt att Naturvårdsverkets beslut varit överklagbart trots att det enligt jaktförordningen råder ett överklagandeförbud.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5288-16


Senast ändrad: 2017-02-28